Er zijn 257962 persoonsvermeldingen gevonden

voornaam tussenv. achternaam rol beroep leeft. geb. datum geb. plaats adres woonplaats acties
Geertruida Schlagwein Aangever huisvr. van F.H.v.d. Steen 14-3-1918 4e Binnenvestgracht 69 Leiden
6-6-1944 | 11:20 - Doet Geertruida Schlagwein geb 14-3-1918, huisvr. van F.H.v.d. Steen won. Leiden, 4e Binnenvestgracht 69, aangifte van mishandeling gepleegd door W.F. Gorree won. Leiden, Uiterstegracht 109.
A.R.P. v. Schoonderwoerd den Bezemer Arrestant
2-1-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten B. van Duuren, P. Farlo, P.C. Koster, A.R.P. v. Schoonderwoerd den Bezemer, J.Th. v.d. Wereld C. Schouten en J. Duijvenbode alsmede één nachtverblijver
J.Th.J. Tibboel Arrestant
27-10-1941 | 04:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring Th. Brandt en J.Th.J. Tibboel.
Yo Pio Tschin Arrestant
12-2-1942 | 15:30 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chik Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, # Holswilder, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard en J.J. v/d Berg, alsmede Ga. Schumacher.
Yo Pio Tschin, Arrestant
10-2-1942 | 15:30 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, M. Barkema, Ma. van Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard, P.J. Nouwens, D. de Blanken alsmede het lijk van mej. Gips.
De inspecteur van politie
Wa Chin Tseng Arrestant
25-2-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chin Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Fu Chiaso Chaz, W. Roelandse, C. Galjaard, J.S. v.d. Mey, J. Haneborg, Wa. Hendrikse, P. Blok, A.R.P. van Schoonderwoerd den Bezemer, J. Hecke, J. Boehlee, L. Veilbrief, de minderjarige W.S. van Doormalen en drie nachtverblijvers.
Cornelia Maria Anna Verbeij Aangever 2-9-1907 Boskoop St Jorissteeg 7 Leiden
10-6-1944 | 10:00 - Doet Cornelia Maria Anna Verbeij, geboren te Boskoop, 2 september 1907, wonende te Leiden, St Jorissteeg 7, aangifte van vermissing van 12 stukjes scheerzeep bij Christiaanse, Hoogewoerd 33. Recherche.
Marinus Theodorus Verlaan Arrestant 24-6-1906 Den Haag Jacob Catslaan 335 Den Haag
25-5-1944 | 15:15 - Worden ter beschikking van den Korps Cdt. in arrest gesteld: Marinus Theodorus Verlaan, geb. te Den Haag 24-6-1906, won. te Den Haag Jacob Catslaan 335, en Jacobus Johannes Biesot, geb. te Den Haag 7-5-06, won. te Den Haag Jacob Catslaan 384. Zij worden verdacht van heling.
J.Th. Verstegen Arrestant
10-1-1942 | 17:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten B. van Duuren,
Vrouwenvelder Aangever rechercheur
14-1-1944 | 14:00 - Zijn de arrestanten, J.M.Kolfschoten en F.Koppers door de rechercher Vrouwenvelder over gebracht naar de Politie President te Den Haag.
Wa Chih Tseng Arrestant
7-2-1942 | 18:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Hu Ma Molenaar, A.A.M. Lems, M. Barkema en Ma v Dijk.
Wa Chik Tseng, Arrestant
7-2-1942 | 00:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wa Chik Tseng, H.Hsien Liang Chang, Yo Pio Tschin, Ha.Sa. Molenaar, A.A.M. Lemm, A.v.d.Bos, H.A. Humme, P. Chaudron, C. Roelandse, M. Boeklee en M. Barkema, voorts twee nachtverblijvers
Martinus Francicus Aloysiss Wesseling Arrestant teekenaar 19-5-1920 Lisse Groenhovenstraat 11 Leiden
14-11-1944 | 19:20 - Brengen de Owm's Van Vuuren en Van der Sluis aan het bureau in verband met de mut.18.20 uur, Frederik Godefridus xxxxxxxxx Wesseling, geb. Haarlem 31-5-1894, pensionhouder, wonende Leiden Lorentskade 52, en Martinus Franciscus Alyoisius Wesseling, geb. Lisse 19-5-1920, teekenaar, won. Leiden, Groenhovenstraat 11. Zij zijn in arrest gesteld ter beschikking van den K.cdt, terzake diefstal van hout.
Staffel Adrianus Westdijk Arrestant 17-2-1920 Stad Haringvliet Donklaan 48. Voorschoten
15-8-1944 | 16:00 - Is door de Landwacht t/z arbeidsinzet in bewaring gesteld, Jan Hendrik Ruijtenbeek, geboren te Leiden, 17 mei 1921, wonende te Leiden, Oude Rijn 5 en Staffel Adrianus Westdijk, geboren te Stad Haringvliet, 17 februari 1920, wonende te Voorschoten, Donklaan 48.
Wiecherink agent vpol.
7-3-1941 | 04:30 - Meldt de agent vpol. Wiecherink, dat 3 schapen die e.t.v. op de markt zijn achtergebleven zijn afgehaald door G. Onderwater 41 j. koopman, wonend Haarlemmerweg 12 Oegstgeest (eigenaar - F. v. Gelder - Zoeterwoudsche Singel).
Wijk Inspecteur
29-3-1942 | 03:00 - Rapporteert de rechercheur van Dijke in verband met mutatie 1.37 uur t.v. dat de brand bleek te woeden in de breekmachine van de kolenbunker van de Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit en in twee hopen cokes die onder de bunker op het terrein lagen. De motorspuit onder leiding van de waarnemend Inspecteur van de Brandweer de heer Nijmeijer is uitgerukt, alsmede de ladderwagen, behoefden geen dienst te doen. Door het personeel van de Lichtfabrieken is getracht het vuur in den kolenbunker met een slang op de waterleiding te blusschen, hetgeen haar niet is gelukt. Daarna is de verdere blussching overgenomen door de Brandweer met een slang op de waterleiding. Te omstreeks 2.40 uur was de brand gebluscht. De oorzaak van den brand moet worden gezocht in het feit, dat te veel ongebluschte cokes in de breekmachine is gekomen, waardoor de daarin aanwezige cokes is gaan branden. Een
Ga.Ja. Willemse Arrestant
13-2-1943 | 23:30 - Dienst overgenomen met de arrestanten H.J. Rijff, J. ter Haar, A.N. de Groot, GaJa. Willemsen, Wa.Cha. Sirag, A.M.J.J. Bosmans, J.H. Broer, J. de Groot, K.A.C. Bredewold en J.J. Flippo.
Ga.Ja. Willemse Arrestant
13-2-1943 | 23:30 - Dienst overgegeven met de arrestanten: H.J. Fijff, J. ter Haar, H.M. de Groot, Ga.ja. Willemse, Wa.Ca. Sierag, A.M.J.J. Bosmans, J.H. Broer, J. de Groot, K.A.C. Bredewold en J.J. Flippo.
Door post Stadhuis is sedert 19.30 regelmatig elk half uur getelefoneerd. "Geen bijzonderheden"
De inspecteur van politie,
D.W. van der Wal.
Ha. Wolting Arrestant
2-3-1944 | 08:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten, J.N. Paes, J.G. Prins, G.J. Prins, G.J. Baak, A. ten Donkelaar, Ch. van der Heijden, H. Slijkhuis, G. Altena, J.Th.M. Bertels, J. Verduijn, A. Kromhout, A. Flippo, Ha. Wolting. Verder een couvert inhoudende den sleutel van de voorraadkamer.
Yo Pio Tsching Arrestant
7-2-1942 | 18:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Hu Ma Molenaar, A.A.M. Lems, M. Barkema en Ma v Dijk.
J. van 't Zelfde Lijk
16-12-1941 | 14:00 - Dienst overgegeven met den arrestant J. Bruininkx en 't lijk van J. van 't Zelfde.
De Inspecteur v. Politie
Maria Zuidhoek Aangever huisvrouw van F. Plug 20-4-1897 Noordwijk Leiden Groenesteeg 29
27-12-1943 | 09:50 - Doet Maria Zuidhoek, geboren te Noordwijk, 20 april 1897, huisvr van F. Plug, wonende te Leiden, Groenesteeg 29, aangifte van diefstal van twee traploopers uit haar woning. Recherche.
Zwienink Onderwachtmeester
6-10-1944 | 10:00 - David Tesken, geb. te Leiden 11-9-98, won. Tousaintkade 13a, deelt mede dat er hout wordt ontvreemd langs den spoorweg.R.
De Owm. Akkerman en Zwienink derwaarts gezonden.
Johannes 'Hart Aangever 18-12-1917 Rotterdam Rijn en Schiekade 3 Leiden
8-6-1943 | 15:55 - Johannes 't Hart, geb. te Rotterdam 18-12-17 wonende te Leiden Rijn en Schiekade no 3 doet aangifte van verduistering van 25 boterbonnen.
A.J. 'L Amie Nachtverblijver 49
23-5-1942 | 21:30 - Is nachtverblijf verleend aan J: Slis, oud 32 jaar en A.J. 'L Amie, oud 49 jaar.
Herman Johannes de 'L Ecluse Aangever 25-8-1903 Leiden Oltmanstraat 4 Leiden
23-4-1944 | 10:15 - Doet Herman Johannes de 'l Ecluse, geboren te Leiden, 25 Augustus 1903, wonende te Leiden, Oltmanstraat 4, aangifte van oplichting van f150.-, gepleegd door J. Schilthuizen, wonende te Leiden, Hapenburg 54. (rech.0
v 't Nachtverblijver Riet
21-8-1942 | 22:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J.H. Ruitenberk, J.N.P. Paulidus, C. Koperberg, J. Dubbeldeman, C. Houwen, E.D. Imkoff, Th.D. Welling, F.C. Nolten, H. Overpelt, C. Sloos, P.G. de Klerk, A v. Meteren, H.F. Duffels, A. Ouwerkerk, G.O. Roodakkers, G. Schrama, J. Schoonderwoerd den Bezemer, J. Ten Berg, Ph. van Es. S. van Essen, G. Schildknecht, J. Schithal alsmede de nachtverblijver F v IJzendoorn en de minderjarige v.t Riet.
De brigadier van politie
J. Bouta
Johannes Wijnand 't Hart Aangever 10-11-1912 Spanjaardslaan 5 Leiderdorp
24-9-1943 | 09:30 - Doet Johannes Wijnand 't Hart, geb. 10-11-1912, won Leiderdorp Spanjaardslaan 5, aangifte van diefstal van zijn rijwiel vanaf den Hooge Rijndijk alhier. (recherche)
van 't Hof opperwachtmeester
23-3-1945 | 13:00 - Zijn door de Owm's Mosis en van 't Hof op de Lammermarkt aangehouden de C.C.D. Abraham Jacobus van Biene, geb. te Breda, 7 augustus 1905, won. Jacob Catslaan 126 te 's Gravenhage, Maarten Bruin, geb. te 's Gravenhage, 3-10-1900, won. Raamstraat 54 aldaar en Gerardus Ridderhof, geb. te 's Gravenhage, 7-11-1909, won. aldaar Honsholredijkstraat 27 t.z. prijsopdrijving en vermoedelijk diefstal van goederen van door het bombardement te den Haag getroffenen.
't Hoff
1-12-1944 | 15:40 - Worden de arrestanten W. Sira, W.F. v. Soest en J.F. Tisseur, respectievelijk door van 't Hoff, Gort en Schilder heengezonden.
van 't Hoff
1-12-1944 | 16:30 - Worden de arrestanten J. Sira en P.P. v.d. Berg respectievelijk door van 't Hof en Schilder heengezonden.
J. van 't Riet Arrestant
24-12-1942 | 15:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J. vd Plas, C.Th. Kop, H. Ouwerkerk, J. Smit, C.M. Zitman, P.J.D. Vlietstra, W. Jonkers en J. v. 't Riet. De brigadier van politie
Peter (niet genoemd) schoenmaker Noordeinde Leiden
29-7-1943 | 11:10 - Klaagt Willem Heijmans, geb. te Leiden 02-04-1900, ijzervlechter, won. De Genestetstraat 96, over den schoenmaker Peter, won. Noordeinde, die zijn schoenen niet wil repareeren.
(onbekend) Arrestant
3-10-1945 | 17:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten: H.J. Delfos, J.J.M.H. Bom, B.D. Jager, J.T. Luijkx, C.P. Leemans, J.M. Stouten, J.J. van Berkel, V.B. van Ulden, F.A.A. Hendriks, D.F. Verplancke, een onbekende dronken man, de minderjarige Ja. Swagers, alsmede den sleutel van het Distributiekantoor.
De hoofdagent van politie,
H. Boting
M. v. :eeuwen Arrestant
2-3-1945 | 23:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten P. Zuidam, F.N. Foks, H.J.H. Schonveld, Th. Scheltema, A. v. Meteren, B.H. v.d. Bosch, J. Kagenaar, A.N. de Groot, A.H. Guldenmond, H.H. Wesseling, C. . Rijn, P.H. Berge-Hennegouwen, G. Pet, J.W. Driesen, H.A. Wijs, J. Teske, M. v. :eeuwen. A.J. de Vries, P. Stijn, H.J. Groenendijk, J.Th. Holverda, K. Halewijn. J.n. d. Berg, A. Segijn, J.W. v. Deventer, J.J.P. Schalker, P. Devilee, G. Devilee, H. Dreef, H. Hogenes en 2 nachtverblijvers benevens de sleutel van de voorraadkamer.
De hoofdwachtmeester van politie,
J.B. Straathof.
:Lichtenberg Verdachte Haarlemmerstraat 234 Leiden
24-1-1944 | 11:50 - Doet Wilhelmina Remmelzwaal, geb. 9-6-1897, huisvrouw van C. v.d. Oever, won. Katwijk, Hessenstraat 5, aangifte van oplichting van f. 50 en een textielvergunning met 80 punten gepleegd door Lichtenberg won. Leiden, Haarlemmerstraat 234. (R)
:Plekkringa wachtmeester
9-6-1943 | 17:00 - Melden de wachtmeesters Plekkringa en Guit, dat de Gew. Pol. President heeft medegedeeld, dat zij van hun post aan de grens der gemeente konden inrukken.
@
5-2-1940 | 08:30 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De inspecteur van Politie
@
17-2-1940 | 14:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De Inspecteur v Politie
@ hoofdagent
17-2-1940 | 16:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wakka en Riebeek, alsmede 4 nachtverblijvers.
De hoofdagent van politie
@ Hoofdagent
17-2-1940 | 18:00 - Dienst overgegeven als voren
De hoofdagent v politie
@ Inspecteur
17-2-1940 | 20:30 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.

De inspecteur van politie.
@ Brigadier
19-5-1941 | 04:00 - Dienst overgegeven alsvooren. De brigadier van politie
@ Hoofdinspecteur
10-5-1942 | 16:20 - Rapporteert rechercheur Van Dorp dat omstreeks 8.45 uur v/m door Johanna Maria Jacoba Dingjan, oud 50 jaar, Burchtsteeg 8 een sterke rookontwikkeling in haar kamer werd waargenomen.
Zij heeft terstond de familie K van Duuren Burchtsteeg 7 gewaarschuwd. Van Duuren beweerd na deze kennisgeving de politie te hebben kennis gegeven.
De agent van politie Klingeler ter plaatse gekomen, heeft met Lodewijk Nicolaas van Duuren, een zoon van K v Duuren voornoemd, een onderzoek ingesteld en daarbij geconstateerd, dat in de rustkamer gelegen in het gebouw Den Burcht een sterke rooklucht werd waargenomen. In de rustkamer waren geborgen, oude couranten, WA uniformen, trommels, ledergoed, glaschwerk en verbandtrommels.
Toen Klingeler de sterke rookontwikkeling in de rustkamer waarnam, heeft hij terstond de deur van die kamer weer dicht getrokken en zich naar het bureau begeven om daar zijn bevindingen aan den chef van dienst te rapporteeren.
Deze heeft de brandweer gealarmeerd. De Hoofd Insp @ met motorspuit en ladderwagen aanwezig behoefde geen dienst te doen, daar het vuur blijkbaar uit zichzelf was uitgegaan.
Op verschillende plaatsen achter in de rustkamer werden kleine vuurmakers aangetroffen en moet aan kwaadwilligheid worden gedacht.
Ook het slot van den buitendeur, toegang gevende tot de rustkamer was verbroken.
De @ CvP. en Insp v/d Wal waren op het terrein van den brand aanwezig.
Rechercheur Van Dijke aangewezen om zich met het onderzoek te belasten.
@ @ Inspecteur van politie
14-2-1940 | 20:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten
@ @ @ Inspecteur
29-2-1940 | 14:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De inspecteur v. Politie.
Ca @ Arrestant
6-10-1942 | 22:00 - Zijn in bewaring gesteld Ca. @, h/vrouw C. de Jong en C. de Jong. zie arr.register.
Nicolaas van @ 17 Julianaweg 38 Noordwijk
16-11-1940 | 22:50 - Is nachtverblijf verleend aan Nicolaas van Duin, 17 jaar, visscher, wonende te Noordwijk, Julianaweg 38, die hedenmorgen uit Duitschland is vertrokken en op doorreis naar Noordwijk is. Zijn ouders weten niet, dat hij komt. Geplaatst in A
B C @@@@@ Aangever Inspecteur van Politie
15-1-1940 | 18:00 - Dienst overgenomen met den arrestant J. Brugman.
De Inspecteur van Politie
Cornelus @@@@@@ 16-9-1918 Den Haag Doezastraat 24b
25-4-1944 | 12:00 - De heer Pelecaan deelt tel.mede dat bij den heer Burgemeester een verzoek van den Orts Cdt. te Veenendaal is ingekomen behelzende aan Cornelis xxx, geb. te Den Haag 16-9-18, won. Doezastraat 24b mede te deelen dat hij terstond naar zijn werk moet terug keeren. Hij is geevacueerd uit Noordwijk alwaar hij heeft gewoond H. Geestweg 53.