Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1940-01-08 04:50 rapporteert de rech. Clements, dat te 4.05 t v: de brandweer is gealarmeerd, omreden ten huize van Izak de Vink, oud 37 jaar, koopman en wonende te Leiden, Jan Lievenstraat 15, die het bovengedeelte van het perceel bewoond, een armstoel waarop twee kussens lagen in brand was geraakt. Zondagavond heeft de Vink een sigaret gerookt, zittende in die stoel, zoodat vermoedelijk ten gevolge daarvan vuur daarop is terecht gekomen. Het vuur is door de brandweer met eenige emmers water gebluscht. Een gedeelte van de vloer is uitgezaagd, terwijl stoel en kussens zijn verbrand. Verzekering dekt de schade. De brandweer is onder leiding van Insp. Corij uitgerukt. De brand is ontdekt door Schreuder, won. Jan Lievenstraat 17, die ook de brandweer heeft gewaarschuwd. Rapporteert de agent Doorsma in ronde zijnde, een bel te hebben gehoord, die voortdurend bleef doorbellen. Bij onderzoek bleek hem, dat het een brandalarmmelder was van de meelfabriek van De Koster. Door den agent Tibben is daarop A. Heemskerk, won. Javastraat 12 gewaarschuwd. Deze deelde na onderzoek mede, dat door oververhitting de bel in werking was gesteld. Tengevolge hiervan komt een watersproeier in actie. Waterschade was niet aangericht. Heemskerk heeft het euvel hersteld.