Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1942-03-29 03:00 Rapporteert de rechercheur van Dijke in verband met mutatie 1.37 uur t.v. dat de brand bleek te woeden in de breekmachine van de kolenbunker van de Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit en in twee hopen cokes die onder de bunker op het terrein lagen. De motorspuit onder leiding van de waarnemend Inspecteur van de Brandweer de heer Nijmeijer is uitgerukt, alsmede de ladderwagen, behoefden geen dienst te doen. Door het personeel van de Lichtfabrieken is getracht het vuur in den kolenbunker met een slang op de waterleiding te blusschen, hetgeen haar niet is gelukt. Daarna is de verdere blussching overgenomen door de Brandweer met een slang op de waterleiding. Te omstreeks 2.40 uur was de brand gebluscht. De oorzaak van den brand moet worden gezocht in het feit, dat te veel ongebluschte cokes in de breekmachine is gekomen, waardoor de daarin aanwezige cokes is gaan branden. Een gedeelte van de brandende cokes viel vanuit de breekmachine door een schuif naar beneden en kwam terecht op twee hopen cokes, die onder en naast de kolenbunker lagen opgehoopt. Deze cokes is eveneens in brand geraakt. Met een slang op de waterleiding is het vuur in de breekmachine en in de brandende cokes gebluscht. Op het terrein van den brand waren aanwezig de Commissaris, de Hoofd Inspecteur Inspec. van der Wal en Inspecteur Wijk