Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1942-05-10 16:20 Rapporteert rechercheur Van Dorp dat omstreeks 8.45 uur v/m door Johanna Maria Jacoba Dingjan, oud 50 jaar, Burchtsteeg 8 een sterke rookontwikkeling in haar kamer werd waargenomen. Zij heeft terstond de familie K van Duuren Burchtsteeg 7 gewaarschuwd. Van Duuren beweerd na deze kennisgeving de politie te hebben kennis gegeven. De agent van politie Klingeler ter plaatse gekomen, heeft met Lodewijk Nicolaas van Duuren, een zoon van K v Duuren voornoemd, een onderzoek ingesteld en daarbij geconstateerd, dat in de rustkamer gelegen in het gebouw Den Burcht een sterke rooklucht werd waargenomen. In de rustkamer waren geborgen, oude couranten, WA uniformen, trommels, ledergoed, glaschwerk en verbandtrommels. Toen Klingeler de sterke rookontwikkeling in de rustkamer waarnam, heeft hij terstond de deur van die kamer weer dicht getrokken en zich naar het bureau begeven om daar zijn bevindingen aan den chef van dienst te rapporteeren. Deze heeft de brandweer gealarmeerd. De Hoofd Insp @ met motorspuit en ladderwagen aanwezig behoefde geen dienst te doen, daar het vuur blijkbaar uit zichzelf was uitgegaan. Op verschillende plaatsen achter in de rustkamer werden kleine vuurmakers aangetroffen en moet aan kwaadwilligheid worden gedacht. Ook het slot van den buitendeur, toegang gevende tot de rustkamer was verbroken. De @ CvP. en Insp v/d Wal waren op het terrein van den brand aanwezig. Rechercheur Van Dijke aangewezen om zich met het onderzoek te belasten.