Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1943-02-06 18:30 Rapporteert hoofdagent Berendsen van de afd. Prijsbeheersching dat hij te omstreeks 17.30 uur t.v. op de Breestraat geconstateerd heeft dat de hem bekende Kouprie, gekleed in uniform van de Hitlerjugend een woordenwisseling had met eenige jongens. Hierbij ontstond een oploopje van ongeveer 20 jeugdige personen, die een onvriendelijke houding tegenover Kouprie aannamen. Rapporteur gelastte deze personen zich te verwijderen. Een hunner, genaamd Karel Frederik Hendrik van Hiele, geb. te Leiden 17-6-1921, studerend, wonende te Zoeterwoude Utrechtsch Jaagpad 3 voldeed niet aan de vordering zich te verwijderen. Ook wenschte hij, op vordering van rapporteur, zijn persoonsbewijs niet af te geven. Rapporteur gelastte hem mede te gaan naar het bureau van politie. Alvorens hieraan te voldoen trachtte van Hiele een voorwerp, dat een dolkmes bleek te zijn, en dat hij onder zijn kleeding vandaan haalde over te geven aan een persoon, J.W. Hins, wonende te Leiden Sterrenwacht 8. Deze wenschte het dolkmes echter niet aan te nemen. Van Hiele is door Berendsen aan het bureau gebracht en op last van ondergetekende in arrest gesteld. Het dolkmes is bij den insp. van dienst gedeponeerd.