er zijn 94413 resultaten gevonden

4/1/1940

01:00 - Dienst overgegeven als voren. De inspecteur v. politie
01:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring van Alphen en zeven nachtverblijvers.
01:15 - Is de arrestant van Alphen ontnuchterd ontslagen en geeft op te zijn genaamd Willem van Alphen, geboren te IJselstein, 15 maart 1889, los werkman, wonende te Leiderdorp, Achthovenweg 24. Niet gesignaleerd.
02:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten, aan het bureau 7 nachtverblijvers. De hoofdagent v. politie
02:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten; aan het bureau 7 nachtverblijvers.
04:00 - Dienst overgegeven als voren. De hoofdagent v. politie,
04:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten, aan het bureau 7 nachtverblijvers.
06:00 - Dienst overgegeven als voren. De hoofdagent v. politie
06:20 - Zijn de nachtverblijvers, die geregeld werden bezocht, heengezonden.
07:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten. De hoofdagent v. politie,
07:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
08:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten. De hoofdagent v. politie
06:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten; aan het bureau 7 nachtverblijvers.
08:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
10:32 - Rukt de E.H.D. uit naar de Leliestraat voor een aanrijding. Maatregelen genomen.
14:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten. De inspecteur v. politie,
14:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
14:50 - Wordt door den E.H.D. een verkeersongeval gemeld aan de Pauwbrug t/o Pelikaanstraat. Recherche en verkeer gewaarschuwd.
16:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten. De inspecteur v. politie
16:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
16:30 - Verzoekt de agent Brandt de E.H.D. te zenden naar perceel Plantsoen 11a, waar een meisje is binnengebracht, dat op het ijs is gevallen en verwond is. Maatregelen genomen.
17:30 - Verzoekt de agent Glazenborg de E.H.D. te zenden naar de Heerensingel, waar een jongen op het ijs is gevallen. Maatregelen genomen.
17:45 - Rapporteert rechercheur Berger dat te omstreeks 4.30 uur t.v. de 17 jarige Leni Zitman, dienstbode, wonende Hoogewoerd 54 op de Openbare IJsbaan a/d Zoeterwoudsche Singel is gevallen, waarbij zij met haar rechterbeen met de punt van de schaats van een andere rijder in aanraking kwam/ [einde scan] hij bekwam een vrij diepe vleeschwond. De semi-arts van den EHD heeft het meisje voor behandeling meegenomen naar het Academisch Ziekenhuis.

5/1/1940

09:30 - Nachtverblijf verleend aan: A. Smits, 34 jr; J. Schraverus, 53 jr; G. Buur, 54 jr en H. Feenstra.
11:00 - Dagdienst beeindigd met den arrestant D. Roest alsmede aan het bureau 4 nachtverblijvers. De inspecteur van politie
11:00 - Nachtdienst aangevangen met den arrestant D. Roest en 4 nachtverblijvers.
11:00 - Brengt de brigadier van de rijksveldwacht aan het bureau Jan Riethoven, geb. Leiden 28-9-1900, koopman, wonende St. Aagtenstraat 20, die bij vonnis van het kantongerecht te Leiden a.d. 19 juni 1939 werd veroordeeld tot 2 geldboeten van f7.50 of 2 x 3 dagen hechtenis wegens overtreding vleeschkeuringswet (Boete verhoogd met f3.- 2x f1.50). Bezit f16.75. Geplaatst in cel A2. Goederen B. 29. Extract vonnis aanwezig. Blijft ter beschikking van de rijksveldwacht

6/1/1940

02:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten D. Roest en J. Riethoven alsmede 4 nachtverblijvers. [einde scan] De inspecteur v. politie
08:30 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
09:30 - Nachtverblijf verleend aan : A. Wijnkamp, M. van Wijk en P.J. Hut.
10:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten ; aan het bureau 3 nachtverblijvers.
De inspecteur v. politie
10:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten. aan 't bureau 3 nachtverblijvers.
10:35 - Rukt de E.H.D. uit naar 't station alwaar iemand onwel is geworden.
Maatregelen genomen.
10:40 - Geeft Brandt kennis dat een nachtwaker hem heeft medegedeeld, dat is ingebroken bij Prof. Korf. Rijnsburgerweg 43H.
Maatregelen genomen.
11:00 - Dagdienst beëindigd: aan 't bureau 3 nachtverblijvers.
De Inspecteur v. Politie,
11:00 - Nachtdienst aangevangen: aan 't bureau 3 nachtverblijvers.

7/1/1940

00:45 - Rapporteert rechercheur Clements, dat te ± 10.30 uur t.v. de ± 55 jarige Remmerswaal, wonende te Katwijk, P. Krügerstraat 44, op het Stationsplein onwel is geworden en gevallen.
M. Verboon - E.H.D. kon geen letsel constateeren.
De man riekte naar alcohol.
Hij is voor onderzoek naar 't Academisch Ziekenhuis vervoerd.
02:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten; aan 't bureau 3 nachtverblijvers
De inspecteur v. politie.
08:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten
08:30 - laat de brigadier Both zich ziek melden zou in dienst komen
15:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De inspecteur v. politie
08:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten
08:15 - meldt de agent Linderhof, zich sedert 5 dezer zich hersteld. Komt morgen in v.m.d.
09:30 - Is nachtverblijf verleend aan: H.Wolle; J.Kuipers; N.Blom; A.Toeter en J.P.Silvester
11:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten aan 't bureau vijf nachtverblijvers

8/1/1940

04:20 - Is de man, bedoeld in mut. 1.20 uur t.v. ontnuchterd heengezonden. Geeft op te zijn genaamd: Maarten Nagtegaal, geb. te Voorschoten 13-6-1918, als lasser, won. te Voorschoten, Leidscheweg 379. Niet gesignaleerd
04:20 - brand geraakt.
Is de man, bedoeld in mut. 1.20 uur tv ontnuchterd heengezonden. Geeft op te zijn genaamd: Maarten Nagtegaal, geb. te Voorschoten 13-6-1918, elc. lasser, won. te Voorschoten, Leidscheweg 379. Niet gesignaleerd.
04:25 - keert de ladderwagen in de garage terug
04:40 - keert de motorspuit in de garage terug
04:50 - rapporteert de rech. Clements, dat te 4.05 t v: de brandweer is gealarmeerd, omreden ten huize van Izak de Vink, oud 37 jaar, koopman en wonende te Leiden, Jan Lievenstraat 15, die het bovengedeelte van het perceel bewoond, een armstoel waarop twee kussens lagen in brand was geraakt. Zondagavond heeft de Vink een sigaret gerookt, zittende in die stoel, zoodat vermoedelijk ten gevolge daarvan vuur daarop is terecht gekomen. Het vuur is door de brandweer met eenige emmers water gebluscht. Een gedeelte van de vloer is uitgezaagd, terwijl stoel en kussens zijn verbrand. Verzekering dekt de schade. De brandweer is onder leiding van Insp. Corij uitgerukt. De brand is ontdekt door Schreuder, won. Jan Lievenstraat 17, die ook de brandweer heeft gewaarschuwd. Rapporteert de agent Doorsma in ronde zijnde, een bel te hebben gehoord, die voortdurend bleef doorbellen. Bij onderzoek bleek hem, dat het een brandalarmmelder was van de meelfabriek van De Koster. Door den agent Tibben is daarop A. Heemskerk, won. Javastraat 12 gewaarschuwd. Deze deelde na onderzoek mede, dat door oververhitting de bel in werking was gesteld. Tengevolge hiervan komt een watersproeier in actie. Waterschade was niet aangericht. Heemskerk heeft het euvel hersteld.