Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1940-01-05 11:00 Brengt de brigadier van de rijksveldwacht aan het bureau Jan Riethoven, geb. Leiden 28-9-1900, koopman, wonende St. Aagtenstraat 20, die bij vonnis van het kantongerecht te Leiden a.d. 19 juni 1939 werd veroordeeld tot 2 geldboeten van f7.50 of 2 x 3 dagen hechtenis wegens overtreding vleeschkeuringswet (Boete verhoogd met f3.- 2x f1.50). Bezit f16.75. Geplaatst in cel A2. Goederen B. 29. Extract vonnis aanwezig. Blijft ter beschikking van de rijksveldwacht