Er zijn 257962 persoonsvermeldingen gevonden

voornaam tussenv. achternaam rol beroep leeft. geb. datum geb. plaats adres woonplaats acties
Kouprie
6-2-1943 | 18:30 - Rapporteert hoofdagent Berendsen van de afd. Prijsbeheersching dat hij te omstreeks 17.30 uur t.v. op de Breestraat geconstateerd heeft dat de hem bekende Kouprie, gekleed in uniform van de Hitlerjugend een woordenwisseling had met eenige jongens. Hierbij ontstond een oploopje van ongeveer 20 jeugdige personen, die een onvriendelijke houding tegenover Kouprie aannamen. Rapporteur gelastte deze personen zich te verwijderen. Een hunner, genaamd Karel Frederik Hendrik van Hiele, geb. te Leiden 17-6-1921, studerend, wonende te Zoeterwoude Utrechtsch Jaagpad 3 voldeed niet aan de vordering zich te verwijderen. Ook wenschte hij, op vordering van rapporteur, zijn persoonsbewijs niet af te geven. Rapporteur gelastte hem mede te gaan naar het bureau van politie. Alvorens hieraan te voldoen trachtte van Hiele een voorwerp, dat een dolkmes bleek te zijn, en dat hij onder zijn kleeding vandaan haalde over te geven aan een persoon, J.W. Hins, wonende te Leiden Sterrenwacht 8. Deze wenschte het dolkmes echter niet aan te nemen. Van Hiele is door Berendsen aan het bureau gebracht en op last van ondergetekende in arrest gesteld. Het dolkmes is bij den insp. van dienst gedeponeerd.
Augsten Aangever Ortskommandantur Leiden, Feldgendarmerie Unteroffizier
4-3-1942 | 11:45 - Deelt Ortskommandantur Leiden, Feldgendarmerie Unteroffizier Augsten mede dat zich op vrijdag 6 maart 1942 te 10 uur v.m. moeten melden op de Ortskommandantur de conducteur van de N.Z.H. Koning en de wagenvoerder Blok, die op 11 febr. j.l. de tramtreinen 615 en 616 hebben gereden naar Haarlem. Tevens moet
van den Berg Nachtverblijver
8-2-1943 | 06:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten, K.J. Schrijer. J.J. Flippo, J. Laroij en W. Genders alsmede de nachtverblijvers Van den Berg en Hakker.
De hoofdagent van politie.
J.Dragt.
H.Th. van Berkel Arrestant
4-6-1944 | 03:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten, J. Koome, H.Th. van Berkel, J. Platteel, Aa. Teske, Ma. Verkerk, alsmede den sleutel van de voorraad kamer.
Besouwen Wm.
8-6-1944 | 05:00 - Door O. wm. Ham de Mil. Gebouwen gecontroleerd en in orde bevonden.
Door Wm. Besouwen firma Kat in orde bevonden.
Barend Blok Verdachte 27-4-1929 Leiden Transvaalhof 21 Leiden
29-7-1943 | 17:30 - Brengt de hoofdwachtmeester Douma aan het bureau terzake het zwemmen in de Morschsingelgracht Barend Blok, geboren te Leiden 27 april 1929, wonende te Leiden Transvaalhof 21 en Teunis Erdadus geboren te Leiden 26 juni 1930, wonende te Leiden Potgieterlaan 15a.
Blusewitz Luit.
25-1-1944 | 23:20 - Wordt het volgende bericht volgens berichten systeem van Den Haag ontvangen. Luit. Blusewitz, Den Haag.
Op dinsdag 25-1-44, tusschen 18 en 21.00 uur is te Wassenaar ontvreemd een dames rijwiel merk Burgers, waarop bevestigd was een bruin lederen koffertje, aan de binnen zijde gemerkt Java-Stoor Semarang, inh. medische instrumenten, o.a. bloeddrukmeter, bloedkleur stofmeter, bloedkelkamer, in platte zwarte doos. 3 doozen diverse injectiespuiten, alcoholhouder voor injectiespuiten. Verchroomde doos met instrumenten voor oor-neus en keel onderzoek, alsmede een doos met ampullen met morphine, e.a. toebehoorende aan een alhier wonend Arts. Gem. Politie Wassenaar. Verzoeke dit bericht door te geven volgens berichtensysteem.
Antonia Brantenaar 22 Apothekersdijk 31 Leiden
29-7-1943 | 11:05 - Deelt Adrianus Schoonderwoerd, geb. te Hazerswoude 24-07-1918, overzetter, won. te Leiderdorp v.d. Doesstraat 39, mede dat Antonia Brantenaar, 22 jaar, is verhuisd van Schagen naar Apothekersdijk 31 te Leiden zonder toestemming.
J. de Bruin
17-2-1943 | 10:25 - Doet Elisabeth Noes, geb 28.3.1885, huisvrouw van J. de Bruin, wonende te Leiden, Hendrikstraat 6 aangifte van verlies van een textielkaart van haar zoontje.
Ne. Büsscher Arrestant
13-11-1943 | 07:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten: M.H.Pijnaker, A.v.d.Pluijm, C.M.Kloek, Sa. Ea. Keereweer, J. v. Laeré, Ne. Büsscher, W. v. Rhijn, K. Distelvelt, W. de Roode, C.P.Nelis, J.C.de Beer, I.v.Rhijn, alsmede de sleutels van de voorraadkamer en het Schema Berichtendienst.
De hoofdwachtmeester van politie,
C.Both.
Hsien Liang Chang Arrestant
10-2-1942 | 08:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten Wa Chih Tsing - Hsien Liang Chang - Yo Pio Tschin - H.M. Molenaar - M. Barkema - M van Dijk - W. Holowilder en W.J. Hoogervorst alsmede het lijk van Mej. Gips
Hsien Siang Chang Arrestant
25-2-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chin Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Fu Chiaso Chaz, W. Roelandse, C. Galjaard, J.S. v.d. Mey, J. Haneborg, Wa. Hendrikse, P. Blok, A.R.P. van Schoonderwoerd den Bezemer, J. Hecke, J. Boehlee, L. Veilbrief, de minderjarige W.S. van Doormalen en drie nachtverblijvers.
Aa. Ma. Christiaansche Arrestant
3-11-1941 | 04:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring H Brandt, H de Lignij, H Herrewijn, A Hoogerwerf, J Mattheus, de minderjarigen Aa. Ma. Christiaansche, Ma.Sa.Ea. Warmernhoven, Sa.Ma. Warmerhoven, 3 nachtverblijvers en één nachtverblijfster.
Christiaanse Slachtoffer Pleegouders Oude Singel 154 Leiden
28-3-1944 | 15:30 - Verzoekt mejuf. Den Older, Zoeterwoudsche singel 4, namens het bestuur van "Voordorp" ernstige ondehouding van de pupil Johannes de Vlieg oud 18 jaren, die zich schuldig maakt aan diefstal in zijn pleeggezin Christiaanse, Oude singel 154. (Z en K)
M.E,W. Colla Arrestant
29-6-1943 | 19:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten:
A.v. Duivenvoorde, P.v.Duivenvoorde, J. Smit, M.E,W, Colla, P.J. v. Duivenvoorde, N.v. Duivenvoorde, Th. Plasmeijer, d. v.d. Burg, E.H.M. Derkx, G.A.M. Derkx, W.v. Zijp, N. Brandt, M. Betgen, L. Dijkman, L. v.d. Eijkhoff, J.Siera, P. Smit, E. Petersen.
Posten Stadhuis en Gew. Arb. Bur. hebben zich gemeld.
De Luitenant van Politie, Kruizinga
Ja.Ma. de Mooy-v Rhijn Nachtverblijver
16-10-1940 | 16:00 - Dienst overgenomen, Aan het bureau de arrestanten Ja. Eswilder en J. Hoppenbrouwer, alsmede twee nachtverblijvers en W de Mooy, Ja.Ma. de Mooy-v Rhijn en J.P. van Rhijn.
Van Ees Lange Hezelstraat 133 Nijmegen
28-7-1944 | 12:50 - Verzoekt de Wm. Brouwer van de Economische dienst te Nijmegen om bij Harteveld, disteleerderij te informeeren welke toewijzing aan gedisteleerd zijn gegeven aan Van Ees, wonende te Nijmegen, Lange Hezelstraat 133, gedurende de maanden maart tot en met juli 1944. Telef. antwoord wordt hedenmiddag verzocht telef. Nijmegen 24443, toestel 31. (Ec.D.)
Eling op.wcmeester
7-9-1943 | 15:15 - Rapporteert de op.wcmeester Eling dat te omstreeks 11-45 uur een woordentwist ontstond tusschen Hendrikus van Bakkum, geb. 1-9-98, won. Transvaalhof 2 en Hugo van Egmond, gwb. 29-3-1920, won. te Rijnsburg Petronella van Saksenstraat 14. Van Egmond beweerde dat Van Kakkum twee emmers van hem in de bloemenkraam had, terwijl van Bakkum beweerde dat hij deze emmers had geleend van zekere Cederhout. De emmers die aan de onderzijde waren gemerkt met den naam van Van Egmond zijn door Eling aan Van Egmond terggegeven.
Fieseler hoofdagent
30-11-1940 | 11:55 - Keert de motorspuit terug en rapporteert h.agt Fieseler, dat te ± 11 uur t.v. schoorsteenbrand is ontstaan in perceel Caeciliastraat 57a, bewoond door J.E. Vuik, 50 jaar, bloemist. Op de 1e etage door te fel stoken. Het vuur is met den ramonneur gedoofd, terwijl de schoorsteen gedeeltelijk werd gesloopt.
Frank Opperwachtmeester
18-7-1943 | 23:45 - Brengt Oppwm Frank aan het bureau de vermiste meisjes uit Voordorp te Leiderdorp; Met politieauto naar het gesticht terug gebracht
Ca. Fuchs Arrestant
2-9-1941 | 07:00 - Dienst overgegeven aan het bureau de arrestanten: Ca. Fuchs, J. v. Stokkum, W.F. Haasbeek, P.J. Verplancke en H. Gerritsen.
De brigadier van politie
Petrus Antonius van Goozen Verdachte 4-10-1912 Woubrugge Wolsteeg 5 Leiden
3-5-1944 | 19:45 - Is door de rechercheur Poortman en Berger, ter beschikking van den Korpscommandant, in bewaing gesteld, Petrus Antonius van Goozen, geboren te Woubrugge,4 October 1912,wonende te Leiden, Wolsteeg 5. Verdacht van mishandeling.
Gothe Feldgendarmerie
3-6-1944 | 19:00 - Meldt de Feldgendarmerie (Gothe) dat het meisje Teskeniet mag worden overgebracht alvoren de Feldgendarmerie zich in verbinding heeft gesteld met het Gew.Arbeidsbureau. Dit zal maandagmorgen plaats hebben. Doorgegeven aan de recherche.
het Gezin " Marquenie" Nachtverblijver
15-1-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten B. van Duuren, H. van Rooijen, S.J. van der Werf, A. van der Werf en C. Schippers, één nachtverblijver alsmede het gezin Marquenie.
Margy Hoek Aangever 20-8-1926 Schiedam Terweeweg 4 Oegstgeest
3-5-1944 | 17:55 - Doet Margy Hoek, geboren te Schiedam, 20 Augustus 1926, wonende te Oegstgeest, Terweeweg 44, aangifte van diefstal van haar rijwiel te Leiden gepleegd. Recherche.
Ea. Ca. Hoogendoorn Arrestant
26-6-1943 | 09:00 - Zijn de arrestanten J.G. v. Es, Ea. Ca. Hoogendoorn en L.D.J. Reeser op transportgesteld naar Rotterdam ter beschikking SIcherheits Polizei.
Hoogkamer hoofdwachtmeester
27-12-1943 | 11:00 - Rapporteert de hoofdwachtmeester Hoogkamer, dat hij de weermachtsborden in de secties 2/4 heeft gecontroleerd en in orde bevonden.
Hsien Siang Chang Arrestant
10-2-1942 | 17:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, M. Barkema, Ma. van Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hoogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard, P.J. Nouwens, D. de Blanken alsmede het lijk van mej. Gips.
Hsien Siang Chang Arrestant
11-2-1942 | 04:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang; Jo Pio Tschin, M. Barkema, Ma v. Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hoogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard en P.J. Nouwens, alsmede 7 nachtverblijvers en het lijk van Mej. Gips
Hsien Siang Chang, Arrestant
15-2-1942 | 06:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten, Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Poi Tschin, C. Galjaard, JJ vd Berg, GB Bulting CT v Wissen, LJ v Wissen, G van Eijgen en W vd Vis, alsmede twee nachtverblijvers.
A v.d. Hulst Arrestant
28-11-1943 | 16:30 - Dienst overgegeven met de arrestanten, P. Smit, H.W. v.d. Reijden, H. Pijnaker, A. v/d. Hulst, J. v/d. Reijden, C.M. Kloek, S. Honsbeek, A. v/d. Burg, J.A. Zwanenburg, J.C. Rietveld, J.D. Verschoor, P.J. Wierstra, J. v/d. Heuvel, P.A. Papenburg, P. Verplancke, J.P.J. Ceulen, C. Welle, G. de Jong, H. Keij, H. Honsbeek, P.W.C. Passier, J. Heruer, Th. Opdam, J.F. de Nie, C. Keijzer, H.J. Eradus, P.v. Klaveren, M. Eradus, W. de Meij, N. de Vogel, voorts de sleutel van de voorraadkamer. De posten stadhuis en gew.arb.bur. hebben zich gergeld gemeld. De Onderluitenant van politie A. van Gennip.
Ingsten Aangever Unteroffizier van de Feldgendarmerie
17-3-1942 | 09:05 - Deelt Unteroffizier Ingsten van de Feldgendarmerie telefonisch mede dat uit schuilkelders aan het Noordeinde no. 4 is ingebroken en goederen zijn ontvreemd ten nadeele van de Duitsche Wehrmacht. Het onderzoek zal door de Leidsche Politie gevoerd worden. Doorgegeven aan hoofdagent Bruins.
C.a. Koperberg Arrestant
22-8-1942 | 22:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J.H. Ruitenbeek, J.N.P. Paulidias, C.a. Koperberg, J. Dubbeldeman, C. Houwen, J. v. Hees, C. Reijngoudt, Th. D. Welling, T.C. Nolten, C.J. Vos, G. Schildknecht, C. Sloos, J. Schwithal, A.M. v. Egmond, N.P.A. v. Maarle, A. Ouwerker, Ma. Aa. Breugel, B. Hesselberth, J v. Schoonderwoerd den Bezemer, A.C.L. v.d. Windt, Th. v. Es, S. v. Essen, J. Philippo en G. Keereweer.
De brigadier van politie
S. Kukler sr Arrestant
11-7-1945 | 07:30 - Dienst overgenomen met de arrestanten, S. Kukler sr, S. Kukler jr, H.P. van Zoest, C.J. Kaal, M. Sjerp, G. Wanijck, A.J. Rotteveel, J.W. Schrijvers, F.M. Schrijvers, C. Kater, J. Platteel, E. Honsbeek, J.W. van Hees, J. vermeulen, W. Vermeulen, D. van der Meij, J. van der Meij, A.C.M. Koning, C.J. Koning, J. van Kooten, C.J. Verstraeten, M.F.H.S. Kohl, D.T.F.M. Sovelboul, L. van Vechten, J. Wolters, P. Broekhuijzen en A. v. der Weijden; alsmede de sleutel van het Distributiekantoor.
Dirk van der Laan Slachtoffer 26-6-1920 Rotterdam Katendrechtschelaan 40b Rotterdam
10-6-1944 | 08:05 - Rapporteert de rechercheur Anderson, in verband met het vermelde in mutatie 7.30 uur van voorgaand dagrapport, dat op het Station een man genaamd Dirk van der Laan, geboren te Rotterdam, 26 juni 1920, wonende te Rotterdam, Katendrechtschelaan 40b, door een toeval is getroffen. Na bij kennis te zijn gekomen heeft hij zijn weg vervolgd.
J. v. Laeré Arrestant
13-11-1943 | 07:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten: M.H.Pijnaker, A.v.d.Pluijm, C.M.Kloek, Sa. Ea. Keereweer, J. v. Laeré, Ne. Büsscher, W. v. Rhijn, K. Distelvelt, W. de Roode, C.P.Nelis, J.C.de Beer, I.v.Rhijn, alsmede de sleutels van de voorraadkamer en het Schema Berichtendienst.
De hoofdwachtmeester van politie,
C.Both.
Gerrit Landman Aangever winkelbediende 28-12-1888 Oestgeest Terhaarkade 4
26-2-1943 | 17:55 - Doet Gerrit Landman , geb. Oestgeest, 28 Dec. 88, winkelbediende, won Terhaarkade 4, aangifte van vermissing van 6 pakjes tabak, uit een zending geadresseerd aan D.C. van der Reep, won Haarlemmerstraat no 204a
W.N. van Meetren Arrestant
9-4-1943 | 19:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten:
S. Koster, N.B. van Heijningen, Th.Ph.C. de Winter, W.N. van Meetren, I.F. Dronkers, K. van Leeuwen, W. Hamerling, C. Boot en J. Kettenis.
De inspecteur van politie,
J.C. Hofstede.
van Melzen cafehouder Nieuwe Beestenmarkt
9-1-1943 | 21:30 - Rapporteert de rechercheur J.C. Ham. dat de door hem met den recher heur A.J. van den Berg gehouden huiszoeking in de woning van,
van Heiningen cafe de Bierbengel aan de Langebrug,
van Leeuwen, cafehouder, aan de Beestenmarkt,
van Melzen, cafehouder, aan de Nieuwe Beestenmarkt,
van Dietrich, cafehouder, aan de Nieuwe Beestenmarkt, en
van der Heijden, cafehouder, aan de Morschstraat,
alsmede in de daarbijbehoorende vergunningslokaliteit niets bijzonders werd aangetroffen.
A. de Molenaar Arrestant
7-5-1944 | 08:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten, C. Leeuwenberg, A. Pietersen, R.Ch. Vonk, W.J. de Romijn, W. Vijlbrief, P.A. Degenaars, P.J. van der Zeeuw, H. Prins, N. Rozier, A. van Oorschot, A.F. van Remundt, G. Revet, P.H. Keereweer, J. Kramer, J. Valk, E. Sinteur, H.J. Tegleaar, W.F. Filippo, N. Roseboom, L. van den Burg, W. van der Mandelen, J.T. Leenen, A. de Molenaar, J.J. Knijnenberg, H.A. Bugerhout, O.A. van den Burg, H.O. Hortmann, J.P.F.M. de Nere tot Babbericht, H.B. Jansse, J.H. Born, J. van der Marck, P.A. Pelganta, M. Witsenburg, H.N. Keizer, W. Stoutenbeek, P.A. de Jong, F.G. van t Groenewout, A.G.M. Zumpole, J.B.M. Schoonhoven, L. Frank, H.H.A.J. Staalberg, P.A. Schwippert, A. Westra, H.E. de Jong, J.A. Stuivenberg, R.P.M. Hin, W. van Berkel, A.B.G. Kerckhoff, A. Barends, P.J.C. Achilles, E.A.E. Kris, P.W.C. de Groot, F.A. van Dreumel, H.M.A. Alsem, M. Vink, R. Helfrich, E.A. Leenen, M.A. Keemser, I.S. Polderman, J.E. Sleebos, G.E. Bouzee, L.H. Markinot, L.F.F. Franken, I.W.W. Dezentje, E.J. van der Burg, S.E. Day, A.I. Sijbrandi, V.M.M. Cloppenburg, J.G. van Dieter, A.S. Burmaan, C.B. van t Groenewout, alsmede de sleutel van de voorraadkamer.
Ha.Sa. Molenaar Arrestant
7-2-1942 | 00:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Liang Chang, Yo Pio Tschin, Ha.Sa. Molenaar, A.A.M. Lemm, A v d Bos, H.A. Humme, P Chaudron, C. Roelandse, M. Boeklee en M. Barkema, alsmede twee nachtverblijvers.
Ma.Ja. Mooij Arrestant
19-1-1944 | 18:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten, Ma.Ja. Mooij, A. Bink, J.de Mooij, J. Sladek, C.C. Schijf, J. Star, C.J. Prins, J. v. Zelst, C. van Wijk, H.S. Verhoeven, J. v.d. Laan, J.G. Prins, C. van Wijk, H.S. Verhoeven, J. v.d. Laan, J.G. Prins, J.J. Mooten, Ma. Brandt, O. Hoekstra en T. Tavenier.
De Onderluitenant van Politie
A. van Gennip.
Mulder opperwachtmeester
11-9-1943 | 15:00 - Heeft de opperwachtmeester Mulder,ziek sedert 20-6-43, zich hersteld gemeld.
Neijmeijer Hoofd Brandmeester
23-3-1942 | 12:15 - Rapporteert de rech. Clements dat te omstreeks 10.45 uur t.v. een begin van brand is ontstaan ten huize van Jacobus Bronsgeest, 42 jaar, wonende Willemstraat no. 10. Vermoedelijk door het opwaaien is een zeiltje hangende in de keuken achter een brandend gaskomfoor in brand geraakt waardoor ook de schoorsteenmantel vlam vatte. Het vuur werd door middel van eenige emmers water door in de buurt zijnde werklieden gedoofd. De Brandweer onder leiding van den Hoofd Brandmeester Neijmeijer uitgerukt heeft de smeulende houtresten van den schoorsteenmantel weggekapt.
Noach Getuige Hooge Rijndijk 165 Leiden
17-11-1940 | 06:35 - Deelt Noach, H.Rijndijk 165 telefonisch mede, dat een stuk zink van +/- 5 M bij de dakgoot hangt en gevaar oplevert. In overleg met Insp. Dijkstra agent v.d.Werf onderzoek opgedragen.
Francisca Overdijk Arrestant 23-11-1903 Leiden Formosastraat 40a Leiden
17-10-1943 | 23:30 - Is door den O.W.m. Wiecherink aangehouden en ter beschikking gesteld van den Korpscommandant terzake het zich tusschen 23 en 4 uur ophouden in de openlucht: Francisca Overdijk, geboren te Leiden, 23-11-03, echtg. van J. Teske, wonende te Leiden, Formosastraat 40a.
Margretha Pikaar Slachtoffer 22-8-1949
26-8-1943 | 11:10 - Doet Margretha Pikaar, geb. 17-12-88, won. Leiden Prins Frederikstraat 20, aangifte dat haar kleinkind Margretha Pikaar, geb. 22-8-1940, door haar schoondochter een zeer slecht opvoeding krijgt. Daar zijn verblijft in het cafe van Favier gevestigd Vrouwensteeg alhier.
W. v. Rhijn Arrestant
13-11-1943 | 07:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten: M.H.Pijnaker, A.v.d.Pluijm, C.M.Kloek, Sa. Ea. Keereweer, J. v. Laeré, Ne. Büsscher, W. v. Rhijn, K. Distelvelt, W. de Roode, C.P.Nelis, J.C.de Beer, I.v.Rhijn, alsmede de sleutels van de voorraadkamer en het Schema Berichtendienst.
De hoofdwachtmeester van politie,
C.Both.
Rohm Owm
15-12-1943 | 03:15 - Tel bericht van O.w.m. Brohm, die op weg was naar de Hooge Rijndijk om aldaar post te vatten voor de auto met appelen, de wagen op het Levendaal tegen kwam en de bestuurder sommeerde te stoppen. De wagen reed door en hierna heeft de O.w.m. Besouwen van zijn dienstpistool gebruik gemaakt, zonder resultaat.
Willem la Rooij, geb. te , won. te Verdachte 30-12-1909 Leiden Pr. Steijnstraat 1 Leiden
7-7-1943 | 10:45 - Is in arrest gesteld; Willem la Rooij, geb. te Leiden 30-12-1909, won. te Leiden Pr. Steijnstraat 1. Hij wordt verdacht van valschheid in geschifte