Er zijn 83473 persoonsvermeldingen gevonden

voornaam tussenv. achternaam rol beroep leeft. geb. datum geb. plaats adres woonplaats acties
Augsten Aangever Ortskommandantur Leiden, Feldgendarmerie Unteroffizier
4-3-1942 | 11:45 - Deelt Ortskommandantur Leiden, Feldgendarmerie Unteroffizier Augsten mede dat zich op vrijdag 6 maart 1942 te 10 uur v.m. moeten melden op de Ortskommandantur de conducteur van de N.Z.H. Koning en de wagenvoerder Blok, die op 11 febr. j.l. de tramtreinen 615 en 616 hebben gereden naar Haarlem. Tevens moet
Hsien Liang Chang Arrestant
10-2-1942 | 08:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten Wa Chih Tsing - Hsien Liang Chang - Yo Pio Tschin - H.M. Molenaar - M. Barkema - M van Dijk - W. Holowilder en W.J. Hoogervorst alsmede het lijk van Mej. Gips
Hsien Siang Chang Arrestant
25-2-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chin Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Fu Chiaso Chaz, W. Roelandse, C. Galjaard, J.S. v.d. Mey, J. Haneborg, Wa. Hendrikse, P. Blok, A.R.P. van Schoonderwoerd den Bezemer, J. Hecke, J. Boehlee, L. Veilbrief, de minderjarige W.S. van Doormalen en drie nachtverblijvers.
Aa. Ma. Christiaansche Arrestant
3-11-1941 | 04:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring H Brandt, H de Lignij, H Herrewijn, A Hoogerwerf, J Mattheus, de minderjarigen Aa. Ma. Christiaansche, Ma.Sa.Ea. Warmernhoven, Sa.Ma. Warmerhoven, 3 nachtverblijvers en één nachtverblijfster.
Ja.Ma. de Mooy-v Rhijn Nachtverblijver
16-10-1940 | 16:00 - Dienst overgenomen, Aan het bureau de arrestanten Ja. Eswilder en J. Hoppenbrouwer, alsmede twee nachtverblijvers en W de Mooy, Ja.Ma. de Mooy-v Rhijn en J.P. van Rhijn.
Fieseler hoofdagent
30-11-1940 | 11:55 - Keert de motorspuit terug en rapporteert h.agt Fieseler, dat te ± 11 uur t.v. schoorsteenbrand is ontstaan in perceel Caeciliastraat 57a, bewoond door J.E. Vuik, 50 jaar, bloemist. Op de 1e etage door te fel stoken. Het vuur is met den ramonneur gedoofd, terwijl de schoorsteen gedeeltelijk werd gesloopt.
Ca. Fuchs Arrestant
2-9-1941 | 07:00 - Dienst overgegeven aan het bureau de arrestanten: Ca. Fuchs, J. v. Stokkum, W.F. Haasbeek, P.J. Verplancke en H. Gerritsen.
De brigadier van politie
het Gezin " Marquenie" Nachtverblijver
15-1-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten B. van Duuren, H. van Rooijen, S.J. van der Werf, A. van der Werf en C. Schippers, één nachtverblijver alsmede het gezin Marquenie.
Hsien Siang Chang Arrestant
11-2-1942 | 04:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang; Jo Pio Tschin, M. Barkema, Ma v. Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hoogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard en P.J. Nouwens, alsmede 7 nachtverblijvers en het lijk van Mej. Gips
Hsien Siang Chang Arrestant
10-2-1942 | 17:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, M. Barkema, Ma. van Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hoogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard, P.J. Nouwens, D. de Blanken alsmede het lijk van mej. Gips.
Hsien Siang Chang, Arrestant
15-2-1942 | 06:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau de arrestanten, Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Poi Tschin, C. Galjaard, JJ vd Berg, GB Bulting CT v Wissen, LJ v Wissen, G van Eijgen en W vd Vis, alsmede twee nachtverblijvers.
Ingsten Aangever Unteroffizier van de Feldgendarmerie
17-3-1942 | 09:05 - Deelt Unteroffizier Ingsten van de Feldgendarmerie telefonisch mede dat uit schuilkelders aan het Noordeinde no. 4 is ingebroken en goederen zijn ontvreemd ten nadeele van de Duitsche Wehrmacht. Het onderzoek zal door de Leidsche Politie gevoerd worden. Doorgegeven aan hoofdagent Bruins.
C.a. Koperberg Arrestant
22-8-1942 | 22:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J.H. Ruitenbeek, J.N.P. Paulidias, C.a. Koperberg, J. Dubbeldeman, C. Houwen, J. v. Hees, C. Reijngoudt, Th. D. Welling, T.C. Nolten, C.J. Vos, G. Schildknecht, C. Sloos, J. Schwithal, A.M. v. Egmond, N.P.A. v. Maarle, A. Ouwerker, Ma. Aa. Breugel, B. Hesselberth, J v. Schoonderwoerd den Bezemer, A.C.L. v.d. Windt, Th. v. Es, S. v. Essen, J. Philippo en G. Keereweer.
De brigadier van politie
Ha.Sa. Molenaar Arrestant
7-2-1942 | 00:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Liang Chang, Yo Pio Tschin, Ha.Sa. Molenaar, A.A.M. Lemm, A v d Bos, H.A. Humme, P Chaudron, C. Roelandse, M. Boeklee en M. Barkema, alsmede twee nachtverblijvers.
Neijmeijer Hoofd Brandmeester
23-3-1942 | 12:15 - Rapporteert de rech. Clements dat te omstreeks 10.45 uur t.v. een begin van brand is ontstaan ten huize van Jacobus Bronsgeest, 42 jaar, wonende Willemstraat no. 10. Vermoedelijk door het opwaaien is een zeiltje hangende in de keuken achter een brandend gaskomfoor in brand geraakt waardoor ook de schoorsteenmantel vlam vatte. Het vuur werd door middel van eenige emmers water door in de buurt zijnde werklieden gedoofd. De Brandweer onder leiding van den Hoofd Brandmeester Neijmeijer uitgerukt heeft de smeulende houtresten van den schoorsteenmantel weggekapt.
Noach Getuige Hooge Rijndijk 165 Leiden
17-11-1940 | 06:35 - Deelt Noach, H.Rijndijk 165 telefonisch mede, dat een stuk zink van +/- 5 M bij de dakgoot hangt en gevaar oplevert. In overleg met Insp. Dijkstra agent v.d.Werf onderzoek opgedragen.
A.R.P. v. Schoonderwoerd den Bezemer Arrestant
2-1-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten B. van Duuren, P. Farlo, P.C. Koster, A.R.P. v. Schoonderwoerd den Bezemer, J.Th. v.d. Wereld C. Schouten en J. Duijvenbode alsmede één nachtverblijver
J.Th.J. Tibboel Arrestant
27-10-1941 | 04:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring Th. Brandt en J.Th.J. Tibboel.
Yo Pio Tschin Aangever
12-2-1942 | 15:30 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chik Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, # Holswilder, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard en J.J. v/d Berg, alsmede Ga. Schumacher.
Yo Pio Tschin, Arrestant
10-2-1942 | 15:30 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tschin, M. Barkema, Ma. van Dijk, Wa. Holswilder, W.J. Hogervorst, A.P.G. Oudshoorn, C. Galjaard, P.J. Nouwens, D. de Blanken alsmede het lijk van mej. Gips.
De inspecteur van politie
Wa Chin Tseng Arrestant
25-2-1942 | 02:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chin Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Fu Chiaso Chaz, W. Roelandse, C. Galjaard, J.S. v.d. Mey, J. Haneborg, Wa. Hendrikse, P. Blok, A.R.P. van Schoonderwoerd den Bezemer, J. Hecke, J. Boehlee, L. Veilbrief, de minderjarige W.S. van Doormalen en drie nachtverblijvers.
J.Th. Verstegen Arrestant
10-1-1942 | 17:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten B. van Duuren,
Wa Chih Tseng Arrestant
7-2-1942 | 18:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Hu Ma Molenaar, A.A.M. Lems, M. Barkema en Ma v Dijk.
Wa Chik Tseng, Arrestant
7-2-1942 | 00:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wa Chik Tseng, H.Hsien Liang Chang, Yo Pio Tschin, Ha.Sa. Molenaar, A.A.M. Lemm, A.v.d.Bos, H.A. Humme, P. Chaudron, C. Roelandse, M. Boeklee en M. Barkema, voorts twee nachtverblijvers
Wiecherink agent vpol.
7-3-1941 | 04:30 - Meldt de agent vpol. Wiecherink, dat 3 schapen die e.t.v. op de markt zijn achtergebleven zijn afgehaald door G. Onderwater 41 j. koopman, wonend Haarlemmerweg 12 Oegstgeest (eigenaar - F. v. Gelder - Zoeterwoudsche Singel).
Wijk Inspecteur
29-3-1942 | 03:00 - Rapporteert de rechercheur van Dijke in verband met mutatie 1.37 uur t.v. dat de brand bleek te woeden in de breekmachine van de kolenbunker van de Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit en in twee hopen cokes die onder de bunker op het terrein lagen. De motorspuit onder leiding van de waarnemend Inspecteur van de Brandweer de heer Nijmeijer is uitgerukt, alsmede de ladderwagen, behoefden geen dienst te doen. Door het personeel van de Lichtfabrieken is getracht het vuur in den kolenbunker met een slang op de waterleiding te blusschen, hetgeen haar niet is gelukt. Daarna is de verdere blussching overgenomen door de Brandweer met een slang op de waterleiding. Te omstreeks 2.40 uur was de brand gebluscht. De oorzaak van den brand moet worden gezocht in het feit, dat te veel ongebluschte cokes in de breekmachine is gekomen, waardoor de daarin aanwezige cokes is gaan branden. Een
Yo Pio Tsching Arrestant
7-2-1942 | 18:00 - Dienst overgenomen met de arrestanten Wa Chih Tseng, Hsien Siang Chang, Yo Pio Tsching, Hu Ma Molenaar, A.A.M. Lems, M. Barkema en Ma v Dijk.
J. van 't Zelfde Lijk
16-12-1941 | 14:00 - Dienst overgegeven met den arrestant J. Bruininkx en 't lijk van J. van 't Zelfde.
De Inspecteur v. Politie
A.J. 'L Amie Nachtverblijver 49
23-5-1942 | 21:30 - Is nachtverblijf verleend aan J: Slis, oud 32 jaar en A.J. 'L Amie, oud 49 jaar.
v 't Nachtverblijver Riet
21-8-1942 | 22:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J.H. Ruitenberk, J.N.P. Paulidus, C. Koperberg, J. Dubbeldeman, C. Houwen, E.D. Imkoff, Th.D. Welling, F.C. Nolten, H. Overpelt, C. Sloos, P.G. de Klerk, A v. Meteren, H.F. Duffels, A. Ouwerkerk, G.O. Roodakkers, G. Schrama, J. Schoonderwoerd den Bezemer, J. Ten Berg, Ph. van Es. S. van Essen, G. Schildknecht, J. Schithal alsmede de nachtverblijver F v IJzendoorn en de minderjarige v.t Riet.
De brigadier van politie
J. Bouta
J. van 't Riet Arrestant
24-12-1942 | 15:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten J. vd Plas, C.Th. Kop, H. Ouwerkerk, J. Smit, C.M. Zitman, P.J.D. Vlietstra, W. Jonkers en J. v. 't Riet. De brigadier van politie
@ Hoofdinspecteur
10-5-1942 | 16:20 - Rapporteert rechercheur Van Dorp dat omstreeks 8.45 uur v/m door Johanna Maria Jacoba Dingjan, oud 50 jaar, Burchtsteeg 8 een sterke rookontwikkeling in haar kamer werd waargenomen.
Zij heeft terstond de familie K van Duuren Burchtsteeg 7 gewaarschuwd. Van Duuren beweerd na deze kennisgeving de politie te hebben kennis gegeven.
De agent van politie Klingeler ter plaatse gekomen, heeft met Lodewijk Nicolaas van Duuren, een zoon van K v Duuren voornoemd, een onderzoek ingesteld en daarbij geconstateerd, dat in de rustkamer gelegen in het gebouw Den Burcht een sterke rooklucht werd waargenomen. In de rustkamer waren geborgen, oude couranten, WA uniformen, trommels, ledergoed, glaschwerk en verbandtrommels.
Toen Klingeler de sterke rookontwikkeling in de rustkamer waarnam, heeft hij terstond de deur van die kamer weer dicht getrokken en zich naar het bureau begeven om daar zijn bevindingen aan den chef van dienst te rapporteeren.
Deze heeft de brandweer gealarmeerd. De Hoofd Insp @ met motorspuit en ladderwagen aanwezig behoefde geen dienst te doen, daar het vuur blijkbaar uit zichzelf was uitgegaan.
Op verschillende plaatsen achter in de rustkamer werden kleine vuurmakers aangetroffen en moet aan kwaadwilligheid worden gedacht.
Ook het slot van den buitendeur, toegang gevende tot de rustkamer was verbroken.
De @ CvP. en Insp v/d Wal waren op het terrein van den brand aanwezig.
Rechercheur Van Dijke aangewezen om zich met het onderzoek te belasten.
@
5-2-1940 | 08:30 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De inspecteur van Politie
@
17-2-1940 | 14:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De Inspecteur v Politie
@ hoofdagent
17-2-1940 | 16:00 - Dienst overgegeven met de arrestanten Wakka en Riebeek, alsmede 4 nachtverblijvers.
De hoofdagent van politie
@ Hoofdagent
17-2-1940 | 18:00 - Dienst overgegeven als voren
De hoofdagent v politie
@ Inspecteur
17-2-1940 | 20:30 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.

De inspecteur van politie.
@ Brigadier
19-5-1941 | 04:00 - Dienst overgegeven alsvooren. De brigadier van politie
@ @ Inspecteur van politie
14-2-1940 | 20:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten
@ @ @ Inspecteur
29-2-1940 | 14:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De inspecteur v. Politie.
Ca @ Arrestant
6-10-1942 | 22:00 - Zijn in bewaring gesteld Ca. @, h/vrouw C. de Jong en C. de Jong. zie arr.register.
Nicolaas van @ 17 Julianaweg 38 Noordwijk
16-11-1940 | 22:50 - Is nachtverblijf verleend aan Nicolaas van Duin, 17 jaar, visscher, wonende te Noordwijk, Julianaweg 38, die hedenmorgen uit Duitschland is vertrokken en op doorreis naar Noordwijk is. Zijn ouders weten niet, dat hij komt. Geplaatst in A
B C @@@@@ Aangever Inspecteur van Politie
15-1-1940 | 18:00 - Dienst overgenomen met den arrestant J. Brugman.
De Inspecteur van Politie
@asseling Aangever agent
22-8-1940 | 14:15 - Rapporteert de agent Masseling naar aanleiding van vorige mutatie dat hij geen Duitsche patrouille heeft aangetroffen en evenmin iets van de bedoelde Duitsche militairen heeft gezien.
@ofstede Inspecteur van Politie
28-4-1941 | 18:00 - Dienst overgegeven met den arrestant H. Scheltema.
De Inspecteur van Politie
A. A. v.d. @ug Arrestant
11-10-1942 | 15:00 - Dienst overgenomen met aan het bureau in bewaring de arrestanten L.H. Schuman, H. v. Rooijen, J.A. v.d. Star, Th.J. Kerkvliet, P. Melmans, A.A. v.d. @ug, A.G. Noordervliet, P. v. Vliet, W. Matze, W.J. Eradus, W. van Zuijlen, W. Schouten, J. Platteel, R.C. Vonk, C. v. Tol, J.B. Smits, J. de la Rie alsmede de minderjarige C. van Egmond.
H. @Watschot Nachtverblijver 21
2-7-1940 | 01:00 - Nachtverblijf verleend aan H. Watschot 21 jaar.
W A groepscommandant
31-8-1941 | 08:00 - Telefoneert de groepscommandant W.A.
dat een oranje W. is aangebracht op den
weg voor de Petruskerk en voorts dat
oranje lint aan boomtakken zich bevindt
op de Kalvermarkt.
Aafkens hoofdagent Hilversum
17-1-1942 | 05:30 - Verzoekt de Hoofdagent Aafkens te Hilversum telef. om aan Dina Snijder, wonende Zijlsingel 45 te Leiden, mede te deelen, dat de vrouw van Souwer, wonende Geuzenweg 187a te Hilversum is overleden. Aan het verzoek is voldaan.
R. Aalbers Arrestant
22-10-1942 | 09:30 - Zijn de arrestanten R. Aalbers en F. Engelage door de C.C.D. heengezonden.