er zijn 93849 resultaten gevonden

1/1/1940

08:00 - Dienst overgenomen met den arrestant E.D.D. Dettmer
09:20 - Verzocht de portier van Endegeest mede te deelen aan J. v.d. Blom, 3 Octoberstraat 20, dat zijn zuster Wilhelmina Hendrika aldaar is overleden. Agt. Visser zulks opgedragen.
13:50 - Bericht van schoorsteenbrand in perceel Hooigracht 40. Maatregelen genomen.
14:00 - Nader bericht van Kallenberg dat inderdaad schoorsteenbrand woedt. Doorgegeven aan de garage.
14:00 - Dienst overgegeven met den arrestant E.D.D. Dettmer. De Inspecteur v. Politie,
14:00 - Dienst overgenomen met den arrestant E.D.D. Dettmer.
15:00 - Keert de motorspuit in de garage terug.
15:15 - Meldt de agent de Groot, ziek sedert 21 dec '39 zich hersteld. Komt in nachtdienst.
15:25 - Rapporteert H.A. Fieseler dat te omstreeks 1.45 uur tv in perceel Hooigracht 40, bewoond door notaris B.H. Stumpel, oud 65 jr, schoorsteenbrand is ontstaan door het fel stoken van een keukenkachel. Het bleek dat de rookgang verstopt was door instorting van zijn "grasbuizen" waaruit de schoorsteen was opgetrokken. Het vuur is met den ramoneur gebluscht. De motorspuit, onder leiding van Insp. Couzy uitgerukt, behoefde geen dienst te doen.
17:00 - Dienst overgegeven met den arrestant E.D.D. Dettmer. De Inspecteur van Politie

2/1/1940

08:00 - Dienst overgenomen met de gesignaleerden E.W.D. Dettmer en P.W. Timmermans alsmede den arrestant W.A. Huij.
09:00 - Zijn de gesignaleerden E.W.D. Dettmer en P.W. Timmermans door brigadier van Es en den agent Wiecherink overgebracht naar het kantongerecht en ter beschikking van den A.O.M. gesteld.
09:15 - Wordt verzocht de E.H.D. te zenden naar de Broodfabriek Vereeniging Levendaal, waar iemand een zak op het hoofd heeft gekregen. Maatregelen genomen.
12:15 - Rapporteert rechercheur Grolleman dat te omstreeks 9.15 uur t.v. de 27 jarige chauffeur Adrianus Leonardus Voskuil, wonende Bodegraven, Prinsenstraat 64, bezig was met het lossen van balen meel vanuit een bodewagen voor de bakkerij van Koole en Nicola aan het Levendaal. De balen werden met behulp van een grijper en een katrol opgeheschen. Toen een der balen, wegende ± 50 Kg. op ± 6 a 7 meter hoogte was, schoot de grijper los en viel de baal. De vallende baal trof Voskuil op de schouders. De man klaagde over pijn in de schouders. De semi-arts van den E.H.D. kon geen letsel constateeren en heeft den man voor onderzoek medegenomen naar het academisch ziekenhuis.
14:00 - Dienst overgegeven met den arrestant W.A. Huij. De inspecteur van politie
14:00 - Dienst overgenomen met den arrestant W.A. Huij.
15:00 - Is de arrestant Huij door de recherche heengezonden.
17:10 - Meldt de E.H.D. een ongeval aan de Ringkade. Recherche gewaarschuwd; een wielrijder derwaarts gezonden.
17:30 - Rapporteert de rech. Kerkmeyer, dat te omstreeks 4.30 uur t.v. de 10 jarige Simon Pieter Oudshoorn wonende Ringkade 8a op het ijs in de Ringsloot is gevallen en daardoor een buil aan het hoofd opliep. Na te zijn thuisgekomen begon de knaap over te geven waarom medische hulp werd ingeroepen. De ontboden geneesheer van den E.H.D. constateerde lichte hersenschudding en heeft de ouders voor verdere behandeling van den knaap naar den huisdokter verwezen.
18:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten.
De Inspecteur v Politie
18:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
20:30 - Dienst overgegeven als voren.
De Inspecteur v. Politie
20:30 - Dienst overgenomen zonder arrestanten.
21:30 - Nachtverblijf verleend aan F. Wijnkamp 30 j - J.P Silvester, 65 j. CA. Möller, 60 j - J. Stoffels 51 j. en A. Vermeulen 53 j.
22:00 - Dienst overgegeven zonder arrestanten, aan het bureau 5 nachtverblijvers.
De Inspecteur v Politie
22:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten; aan 't bureau 5 nachtverblijvers.
23:00 - Dienst overgegeven als voren.
de Inspecteur v. Politie
23:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten; aan 't bureau vijf nachtverblijvers.

3/1/1940

02:00 - Dienst overgegeven als voren.
de Inspecteur v. Politie
02:00 - Dienst overgenomen zonder arrestanten; aan het bureau 5 nachtverblijvers.
02:00 - Is nachtverblijf verleend aan H.J.N. Franse, 23 jaar.
04:00 - Dienst overgegeven, aan het bureau 6 nachtverblijvers.
De Hoofdagent v. Politie
04:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau zes nachtverblijvers.
06:00 - Dienst overgegeven als voren.
De hoofdagent v. politie
06:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau zes nachtverblijvers.
06:00 - Brengt agent van der Tuuk vanuit het logement Schaper aan het bureau Gerardus Joh. Scholten, geboren te Hoogezand 20 mei 1893, kellner, ged: te Heerlen, die staat gesignaleerd in het Alg: Politieblad 1938, afd D, blz 360 no 4110, als zijnde bij vonnis van het kantongerecht te Dordrecht dd 17 nov 1938 veroordeeld tot 14 dagen hechtenis wegens onder den invloed van alcoholhoudende drank een motorrijtuig besturen. Geplaatst in A II. Goederen in B 30.
06:15 - Zijn de nachtverblijvers, die geregeld zijn bezocht, heengezonden.
07:00 - Dienst overgegeven, aan het bureau in bewaring G.J. Scholten.
De hoofdagent v politie
Dragt
07:00 - Dienst overgenomen, aan het bureau in bewaring G.J. Scholten.
08:00 - Dienst overgegeven als voren.
De hoofdagent v. politie
08:00 - Dienst overgenomen met den gesignaleerde G.J. Scholten.
08:40 - Is de gesignaleerde G.J. Scholten ontslagen aangezien bij controlering bleek dat hij niet meer gesignaleerd stond.
10:15 - Meldt de agent van Hoeyen, ziek sedert 25-12-39 zich hersteld. Komt in namiddagdienst.
12:18 - Rukt de EHD uit naar het station N.Z.H.T.M. aan den Stationsweg, waar iemand gevallen is. Maatregelen genomen.
12:20 - Rapporteert de agent Paling dat te omstreeks 11.45 uur t.v., vermoedelijk door baldadige jongens uit de voormalige mattenfabriek ad Os en Paardenlaan een handwagen in brand is gestoken. Het vuur is door Paling met een 5 tal emmers water gebluscht. Een wiel van de wagen is geheel verbrand. Daders onbekend.
12:45 - Wordt schoorsteenbrand gemeld via telefoon 22241 in perceel Narmstraat 34a. Maatregelen genomen, de motorspuit is uitgerukt.
12:52 - Nader bericht van agent Boon dat in perceel Narmstraat 34a een kleine binnenbrand is ontstaan. Geen bijzonderheden. Bericht doorgegeven
13:25 - Rapporteert rechercheur Clements dat te omstreeks 12.45 uur tv in perceel Narmstraat 34a, bewoond door Benjamin Jeltema, 27 jr, los werkman, door oververhitting van de kachelpijp de planken van het plafond zijn gaan branden waardoor een begin van brand ontstond. De brandweer, onder leiding van HA. Hendrik en Storm hebben de planken uitgezaagd waardoor de brand was gebluscht. De motorspuit behoefde geen dienst te doen.
20:30 - Heeft de agent J.J.L. Mulders zich ziek gemeld.
23:00 - Nachtdienst aangevangen met aan het bureau den arrestant van Alphen en 7 nachtverblijvers.