Suggesties tot verbetering persoon

Is de tekst niet goed getranscribeerd? Met het formulier hiernaast kun je verbeteringen opgeven. Je verbeteringen worden altijd eerst door een medewerker bekeken, dus het kan een paar dagen duren voor ze zijn doorgevoerd.

Pak de scan er altijd bij en NEEM DE TEKST LETTERLIJK OVER! Het is wel ok om interpunctie (bijvoorbeeld punten achter initialen) enigszins te normaliseren.

Mutatie

1942-03-23 12:15 Rapporteert de rech. Clements dat te omstreeks 10.45 uur t.v. een begin van brand is ontstaan ten huize van Jacobus Bronsgeest, 42 jaar, wonende Willemstraat no. 10. Vermoedelijk door het opwaaien is een zeiltje hangende in de keuken achter een brandend gaskomfoor in brand geraakt waardoor ook de schoorsteenmantel vlam vatte. Het vuur werd door middel van eenige emmers water door in de buurt zijnde werklieden gedoofd. De Brandweer onder leiding van den Hoofd Brandmeester Neijmeijer uitgerukt heeft de smeulende houtresten van den schoorsteenmantel weggekapt.